0969637635

Puly 20 Tấn Loại 2 Rãnh Công Nghệ Tiên Tiến Nhất

1.000 

Tên sản phẩm: Puly 20 Tấn

Xuất xứ: nội địa Trung

Tải trọng (WLL): 20 tấn

Số rãnh: 2 rãnh 

Loại móc: móc ma ní

Tải trọng kiểm định: 280 kN 

Đường kính cáp: 26 – 28 mm  

Khối lượng (Net Weight): 101 kg 

Còn hàng