Chính sách đại lý

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
 • Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh.
 • Thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm và hỗ trợ kịp thời.
 • Luôn quan tâm, hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả hai bên cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Cam kết bảo vệ tối đa trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.
 • Phân đoạn rõ ràng thị trường, khu vực, tránh sự cạnh tranh giữa các đại lý.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM ĐẠI LÝ:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
 • Nghành nghề kinh doanh phù hợp với sản phẩm Xuyên Á Đại Thành cung cấp.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Kế hoạch kinh doanh và phân phối sản phẩm Xuyên Á Đại Thành tại thị trường đăng ký đại lý.
 • Cam kết doanh số theo từng tháng/quý/năm.

CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:

Chiết khấu mua hàng định kỳ:

– Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Xuyên Á Đại Thành.

– Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.

– Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Xuyên Á Đại Thành cho Quý đại lý.

– Quý đại lý sẽ được hưởng chính sách thưởng quý, năm khi đạt doanh số quý, năm theo quy định của đại diện Xuyên Á Đại Thành..

Chính sách giá, bảo vệ giá:

–  Giá mua hàng:

+ Căn cứ vào kết quả mua hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý đại lý sẽ được hưởng

chính sách giá dành cho cấp đại lý tương ứng.

+ Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý

đại lý trên thị trường.

Hợp đồng nguyên tắc.

–  Hợp đồng nguyên tắc: Sau khi hai bên ký Hợp Đồng Nguyên Tắc, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Xuyên Á Đại Thành, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của Xuyên Á Đại Thành

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

Hỗ trợ về PR – Marketing:

– Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của hãng Xuyên Á Đại Thành. Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của đại diện Xuyên Á Đại Thành.

– Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Xuyên Á Đại Thành

– Quý đại lý được cấp giấy chứng nhận là đại lý chính thức của đại diện Xuyên Á Đại Thành

– Quý đại lý được update thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng và nhà phân phối, các chương trình marketing , các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về kỹ thuật, giải pháp:

– Quý đại lý được tham gia khoá đào tạo về sản phẩm, công nghệ và kiến thức bán hàng do đại diện Xuyên Á Đại Thành tổ chức.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

 • Tổ chức trưng bầy, giới thiệu sản phẩm Xuyên Á Đại Thành và làm công tác thị trường để phục vụ công tác bán hàng đại lý.
 • Hỗ trợ đại diện Xuyên Á Đại Thành khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý.
 • Không kinh doanh sản phẩm Xuyên Á Đại Thành ngoài luồng.
 • Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của nhà phân phối.
 • Không bán phá giá. Cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết bên trong hợp đồng,

HẠ CẤP ĐẠI LÝ HOẶC THU HỒI QUYỀN ĐẠI LÝ:

     
 Nếu đại lý vi phạm một trong các trường hợp sau:

 • Làm giảm uy tín thương mại hoặc làm giảm chất lượng sản phẩm bằng bất cứ phương tiện và hành động nào.
 • Cung cấp hàng nhái, hàng giả gắn thương hiệu Xuyên Á Đại Thành.
 • 6 tháng liên tục không đảm bảo được doanh số theo yêu cầu.

BAN LÃNH ĐẠO