Hướng dẫn thanh toán

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán, điều khoản thanh toán, số tiền khách hàng thanh toán… đã kí kết hợp đồng với Xuyên Á Đại Thành mà khách hàng sẽ thực hiện hình thức thanh toán cho Xuyên Á Đại Thành ứng với nội dung trên hợp đồng.