CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty TNHH Xuyên Á Đại Thành không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Xuyên Á Đại Thành.

Khi bạn liên hệ báo giá, thông tin cá nhân mà Xuyên Á Đại Thành thu thập bao gồm:

    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Nội dung tư vấn, hỗ trợ:

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Xuyên Á Đại Thành sử dụng trong nội bộ Xuyên Á Đại Thành và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp sản phẩm và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, thông tin về sản phẩm mới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Xuyên Á Đại Thành chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về contact@etecco.com.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH XUYÊN Á ĐẠI THÀNH

Địa Chỉ: Lầu 1 – Số 31 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3 – TP.HCM.

Điện thoại:  090.138.1310 – 0902 505 337

Website: xuyenadaithanh.com

Email:  contact@etecco.com.vn

e.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Xuyên Á Đại Thành không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: vinhduong@etecco.com.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Xuyên Á Đại Thành chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại Xuyên Á Đại Thành việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. Xuyên Á Đại Thành cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.  Xuyên Á Đại Thành cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Xuyên Á Đại Thành hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Xuyên Á Đại Thành, vui lòng liên hệ qua số 090 138 1310  hoặc 0902 505 337 hoặc email: contact@etecco.com.vn