0902505337

Dây Xích Hàng Hải Phi 62 (62mm) – Hàng Chất Lượng Giá Ưu Đãi

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Hàng Hải Phi 62 (62mm) Hàng Chất Lượng Giá Ưu Đãi

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 2361 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 149.94 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 210.12 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng