0902505337

Xích Có Ngáng 46mm Dùng Trong Hàng Hải – Hàng Sẵn Tại Kho

Liên hệ

Tên sản phẩm: Xích Có Ngáng 46mm Dùng Trong Hàng Hải

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 1310 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 85.35 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 119.31 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)