0902505337

Puly 1 Tấn Loại 2 Rãnh – Nội Địa Trung

1.000 

  • Tên sản phẩm: Puly 1 tấn
  • Xuất xứ: nội địa Trung
  • Tải trọng: 1 tấn 
  • Số rãnh: 2 Rãnh
  • Loại móc: móc tròn/ móc cẩu/ móc ma ní 
  • Tải trọng thử nghiệm: 16 kN  
  • Đường kính cáp: từ 6.2 – 7.7 mm 
  • Khối lượng: 2.24 kg 

Còn hàng