0902505337

Xích Neo Có Ngáng Phi 70 (70mm) – Hàng Nhập Khẩu

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Neo Có Ngáng Phi 70 (70mm) – Hàng Nhập Khẩu

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 3010 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 187.68 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 263.16 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng