0902505337

Dây cáp thép D24 (24mm) – 4Vx39S +5FC – Loại Không Mạ – Bện Trái (Left Lay)

1.000 

Cáp Thép D24 (24mm) – 4Vx39S +5FC

  • Đường Kính Cáp Thép: 24mm (Phi 24 hoặc 24 ly hoặc D24mm).
  • Khối Lượng/100M: 236kg.
  • Lực Cáp Thép GRADE 1770: 367 KN (36.7 Tấn).
  • Lực Cáp Thép GRADE 1870: (38.8 Tấn).
  • Lực Cáp Thép GRADE 1960: 406 KN (40.6 Tấn).

Còn hàng