0902505337

Xích Neo Có Ngáng Phi 64 (64mm) – Nội Địa Trung Chất Lượng Cao

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Neo Có Ngáng Phi 64 (64mm) – Nội Địa

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 2516 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 159.12 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 223.38 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng