0969637635

PULY 1 RÃNH MÓC CẨU 250KG

Liên hệ

PULY 1 RÃNH MÓC CẨU 250 KG

  • Nhà sản xuất: KONDOTEC
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tải trọng: 250 KG
  • Kích thước bánh xe: 63 mm
  • Kích thước phi cáp: 5 mm