0902505337

PULY 1 RÃNH MÓC MA NÍ 15 TẤN

Liên hệ

PULY 1 RÃNH MÓC MA NÍ 15 TẤN

  • Nhà sản xuất: KONDOTEC
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tải trọng: 15 Tấn
  • Phi bánh xe: 300 mm
  • Kích thước phi cáp: 24 – 26 mm
  • Trọng lượng: 54-55 kg

Loại Puly (Ròng rọc) móc ma ní, có chốt chặn an toàn, 1 rãnh (đơn rãnh).