0902505337

RÒNG RỌC (PULY) 1 RÃNH – 6 RÃNH – KONDOTEC

1.000 

RÒNG RỌC (PULY) 1 RÃNH – 2 RÃNH – KONDOTEC

  • Nhà Xuất Xứ: Kondotec – Nhật Bản
  • Sản Phẩm: Loại 1 Rãnh – 6 Rãnh
  • Sản phẩm : Móc Cẩu, Móc Mắt, Móc Ma ní..
  • Có loại có chốt chặn đưa dây cáp thép vào bánh xe
  • Sản Phẩm có đầy đủ CO, CQ, Test

Còn hàng