0902505337

PULY 1 RÃNH MÓC MA NÍ 22 TẤN

Liên hệ

PULY 1 RÃNH MÓC MA NÍ 22 TẤN

  • Nhà sản xuất: KONDOTEC
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tải trọng: 22 Tấn
  • Phi bánh xe: 355 mm
  • Kích thước phi cáp: 28 – 32 mm
  • Trọng lượng: 109 kg

Loại Puly (Ròng rọc) móc ma ní, có chốt chặn an toàn, 1 rãnh (đơn rãnh).