0969637635

RÒNG RỌC (PULY) 1 RÃNH MÓC MA NÍ – KONDOTEC

Liên hệ

RÒNG RỌC (PULY) 1 RÃNH MÓC MA NÍ – KONDOTEC

  • Nhà Xuất Xứ: Kondotec – Nhật Bản
  • Sản Phẩm: Loại 1 Rãnh – Móc Ma Ní
  • Sản phẩm : Tải trọng 2 Đến 85 Tấn
  • Sản Phẩm có đầy đủ CO, CQ, Test