0969637635

Master Link X-006 YOKE (Vòng Khuyến Đôi) Đài Loan G-100

Liên hệ

Vòng Khuyến Đơn – Master Link X-006 Grade 100

Nhà xản xuất: YOKE – Đài Loan

Tiêu chuẩn: Grade 100 – tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thế giới

Hệ số an toàn: 4:1