0902505337

Master Link X-006W YOKE (Vòng Khuyến Đôi) Đài Loan G-100

Liên hệ

Vòng Khuyến Đôi – Master Link X-006W Grade 100

Nhà xản xuất: YOKE – Đài Loan

Tiêu chuẩn: Grade 100 – tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thế giới

Hệ số an toàn: 4:1