0902505337

Vòng Khuyến Đơn X-001 (Master Link) G-100 YOKE Đài Loan

Liên hệ

Vòng Khuyến Đơn – Master Link X-001 Grade 100

Nhà xản xuất: YOKE – Đài Loan

Tiêu chuẩn: Grade 100 – tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thế giới

Hệ số an toàn: 5:1