0902505337

Dây Xích Neo Tàu Biển Phi 40 (40mm) – Nhập Khẩu 100%

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Neo Tàu Biển Phi 40 (40mm) – Nhập Khẩu 100%

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 1032 kg 

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 65.28 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 91.39 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng