0902505337

Dây Xích Hàng Hải Phi 58 (58mm) – Hàng Nhập Khẩu 100%

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Hàng Hải Phi 58 (58mm) – Hàng Nhập Khẩu 100%

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 2086 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 131.58 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 184.62 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng