0902505337

Dây Cáp Thép 25mm – Giới Thiệu Dòng Cáp Hàn Quốc – Nhật Bản

1.000 

Giới Thiệu Về – Các Dòng Dây Cáp Thép 15mm – Hàn Quốc Và Nhật Bản.

  • Dây Cáp Thép Phi 25 – 6xWS36+FC/IWRC – Hàn Quốc.
  • Dây Cáp Thép Phi 25mm – 35Wx7 – Hàn Quốc – Chống Xoán.
  • Dây Cáp D25mm – Nhật Bản

Còn hàng