0902505337

SLING CÁP THÉP – BẤM CHÌ CHÍNH HÃNG SHINKO NHẬT BẢN

Liên hệ

Hiện nay trên thị trường có Các loại sling cáp thép chính bấm chì chính, bao gồm:

  • Bấm chì mắt mềm. (Kích Thước Mắt Mềm Theo Tiêu Chuẩn An Toàn Hoặc Theo Yêu Cầu Từ Khách Hàng). Đây là kiểu bấm phổ biến số 1.
  • Bấm chì lót bẹn cáp. (Hay Còn Gọi Là Kiểu Bấm Sling Cáp Thép Mắt Cứng). Đây là kiểu bấm chì Sling Cáp Thép phổ biến thứ 2.
  • Bấm chì bẹn cáp đặc ruột
  • Gắn socket loại mở
  • Gắn socket loại đóng