0902505337

Cáp Thép Cẩu Trục 18xK19+FC – Từ D14 Đến D60

1.000 

Tên sản phẩm: Cáp Thép Cẩu Trục 18xK19

Xuất xứ: Nội địa Trung Quốc

Cấu trúc cáp: 18xK19

Tính chất cáp: nén

Lõi cáp: lõi bố (FC)

Đường kính cáp: 14mm – 60mm (D14 – D60)

Tiêu chuẩn cáp: 1670/1770/1870/1960 

Khối lượng cáp: 0.837 – 15.4 kg/m 

Còn hàng