0902505337

Xích Tàu Biển Phi 54 (54mm) – Hàng Nội Địa Trung Chất Lượng

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Tàu Biển Phi 54 (54mm) – Hàng Nội Địa Trung Chất Lượng

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 1791 kg 

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 116.28 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 162.18 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng