0902505337

Xích Neo Có Ngáng Phi 60 (60mm ) – Hàng Nội Địa Trung

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Neo Có Ngáng Phi 60 (60mm ) – Hàng Nội Địa Trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 2249 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 140.76 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 197.88 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng