0902505337

Tải trọng cầu trục nhà xưởng – Loại dầm đơn và dầm cong

1.000 

Cẩu trục dầm đơn (Single Girder Crane):

  • Tải trọng tiêu chuẩn cho cẩu trục dầm đơn thường nằm trong khoảng từ 1 tấn đến 10 tấn.

Cẩu trục cong (Curved Crane – Mono Rail) :

  • Tải trọng thường nằm trong khoảng từ 0.5 tấn đến 10 tấn. Tải trọng của cẩu trục cong thường phụ thuộc vào đường cong cụ thể và kích thước của cẩu trục.

Còn hàng