0902505337

Puly 200 Tấn – Tuổi Thọ Của Puly Nội Địa Trung

1.000 

Tên sản phẩm: Puly 200 tấn

Xuất xứ: nội địa Trung

Tải trọng (WLL): 200 tấn

Tải trọng kiểm định (Testing Load): 2500 kN 

Số rãnh: 8 rãnh 

Loại móc: móc ma ní 

Đường kính cáp: 187 mm (phi 187) 

Khối lượng: 1500 kg 

Còn hàng