0969637635

PULY 2 RÃNH MÓC CẨU 6 TẤN

Liên hệ

PULY 2 RÃNH MÓC CẨU 6 TẤN

  • Nhà sản xuất: KONDOTEC
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tải trọng: 6 tấn
  • Kích thước bánh xe: 300 mm
  • Kích thước phi cáp: 26 mm
  • Trọng lượng: 72 kg

Puly (Ròng rọc) có thể mở chốt chặn dưới đưa dây cáp thép vào bánh xe.