0902505337

Ma Ní 5 Tấn Thương Hiệu Yoke – Chốt Xỏ An Toàn – Đài Loan

Liên hệ

Ma Ní 5 tấn Chốt Xỏ An Toàn Model: 8-805

Tải trọng: 5 Tấn

● Được phê duyệt bởi DNV & ABS.

● Được rèn bằng thép hợp kim bền bỉ

● Tải Trọng từ 5 Tấn đến 21 Tấn