0902505337

Dây Xích Neo Tàu Phi 14 (14mm) – Giải Pháp An Toàn Cho Tàu Biển

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Neo Tàu Phi 14 (14mm) – Giải Pháp An Toàn Cho Tàu Biển

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 119 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 8.36 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 11.83  tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng