0902505337

Xích Neo Tàu Lớn Phi 38 (38mm) – Hàng Nội Địa Trung

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Neo Tàu Lớn Phi 38 (38mm) – Hàng Nội Địa Trung

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 300 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 59.26 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 82.82 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng