0902505337

Có Xích Neo Có Ngáng 40mm – Neo Đậu Thêm Dễ Dàng

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Neo Có Ngáng 40mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 1032 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 65.26 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 91.37 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng