0969637635

Xích Cẩu Hàng Phi 22 (22mm) – Hàng Nội Địa Trung

1.000 

Tên sản phẩm: Xích Cẩu Hàng Phi 22 (22mm) – Hàng Nội Địa Trung

Loại: Xích Cẩu Hàng G80

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thép Alloy Chất Lượng Cao

Tải trọng làm việc an toàn (working load limit): 15 Tấn.

Còn hàng