0902505337

Tời Kéo Mặt Đất JM – Trung Quốc 0.5 Tấn – 30 Tấn

1.000 

Tời Kéo Mặt Đất JM – Trung Quốc 0.5 Tấn – 30 Tấn

Nhà Sản Xuất: CHONGQING

Xuất xứ: China – Trung Quốc

Sức Kéo: Có Loại Từ 500KG Đến 30.000KG

 

Còn hàng