0969637635

Tời Kéo Mặt Đất JK – Trung Quốc 0.5 Tấn – 10 Tấn

Liên hệ

Tời Kéo Mặt Đất JK – Trung Quốc 0.5 Tấn – 10 Tấn

Nhà Sản Xuất: Chongquing

Xuất xứ: China – Trung Quốc

Sức Kéo: Có Loại Từ 500KG Đến 10.000KG