0902505337

Sling Cáp Thép 1,2,3,4 Chân – Hàng Nhập Khẩu Chất Lượng

1.000 

Phân loại theo số chân Sling cáp thép

+ Sling 1 chân

+ Sling 2 chân

+ Sling 3 chân 

+ Sling 4 chân

Phân loại theo kiểu bấm

+ Bấm chì mắt cứng

+ Bấm chì mắt mềm

Phân loại theo đầu móc

+ Đầu móc cẩu

+ Đầu móc ma ní

Còn hàng