0902505337

Puly 5 Tấn Loại 2 Rãnh – Giá Tốt

1.000 

Tên sản phẩm: Puly 5 Tấn

Xuất xứ: nội địa Trung

Tải trọng: 5 tấn

Số rãnh: 2

Loại móc: ma ní 

Tải trọng thử nghiệm: 80 kN 

Đường kính cáp: từ 12.5 – 15.5 mm 

Khối lượng: 14.34 kg 

Còn hàng