0902505337

Múp 1 Tấn, 2 Tấn, 5 Tấn,…., Đến 50 Tấn – Nội Địa Trung

1.000 

Tên sản phẩm: Múp 1 tấn…đến 50 tấn

Xuất xứ: nội địa Trung

Tải trọng (WLL): 0.5 – 50 tấn

Số rãnh: 1 rãnh 

Loại móc: móc tròn 

Tải trọng kiểm định (Testing Load): 8 – 800 kN

Đường kính cáp thép: 6.2 – 48 mm  

Khối lượng (Net Weight): 1.53 – 570 kg 

Còn hàng