0902505337

Dây Xích Neo Tàu 28mm – Cam Kết Chính Hãng 100%

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Neo Tàu 28mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 496 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 32.73 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 45.79 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng