0902505337

Dây Xích Hàng Hải 52mm – Dẫn Đầu Về Chất Lượng

1.000 

Tên sản phẩm: Dây Xích Hàng Hàng Hải 52mm

Màu sắc: Đen

Chất liệu: Thanh Thép Hợp Kim Carbon Chất Lượng Cao

Lớp: U2;U3;RQ3;RQ4

Khối Lượng Tương Ứng 27.5m Xích: 1661 kg

Tải Trọng Làm Việc An Toàn (Working Load Limit):

  • 108.09 tấn – Tiêu Chuẩn U2
  • 150.92 tấn – Tiêu Chuẩn U3 (tùy theo yêu cầu khách hàng)

Còn hàng