0902505337

Dây Thừng Chống Sốc Móc Vừa + Karabiner HARU – Nhật Bản

Liên hệ

Đặc Điểm Dây Thừng Chống Sốc Móc Vừa + Karabiner HARU

Dây bản 25mm (webbing) hoặc dây Cushion

Móc khóa lớn hoặc khóa vừa mạ kẽm trắng chịu lực tốt, xoay

1 đầu kia là karabiner