0902505337

Cầu Trục Dầm Đơn 5 Tấn – Cấu Tạo Cầu Trục Dầm Đơn

1.000 

Bridge Girder: Dầm Cầu Trục, chiều dài theo chiều dài thiết kế xưởng từ sản xuất KH.

Runway Girder: Dầm Đường Băng chạy dọc nhà xưởng của Cầu Trục.

Trolley Hoist: Palang Xích Điện hoặc Palang Cáp Điện.

Endtruck: Con Chạy Dầm Biên của Cầu Trục.

Festooned Conductors: Hệ Thống Điện Của Cầu Trục Đơn. (Hệ Máng C, Hệ Sâu Đo hoặc Hệ Chổi Quét).

Pendant Pushbutton: Hệ Thống Điều Khiển Remote Nút Bấm.

Còn hàng