0902505337

Cáp Thép Cần Cẩu 6×36 – Phi 66 (D66) Nội Địa Trung Chất Lượng

1.000 

Tên sản phẩm: Cáp Thép Cần Cẩu 6×36

Xuất xứ: Nội địa Trung Quốc

Cấu trúc cáp: 6×36

Tính chất cáp: nén 

Lõi cáp: lõi thép/lõi bố 

Đường kính cáp: 66mm (D66)

Tiêu chuẩn cáp: 1670/1770/1870/1960

Khối lượng cáp: 18.5 – 20.8 kg/m 

Còn hàng