0969637635

PULY 1 RÃNH MÓC CẨU 3 TẤN

Liên hệ

PULY 1 RÃNH MÓC CẨU 3 TẤN

  • Nhà sản xuất: KONDOTEC
  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Tải trọng: 3 tấn
  • Kích thước bánh xe: 200 mm
  • Kích thước phi cáp: 16 mm