0969637635

Kiểm tra palang xích điện SAMSUNG HOIST gồm những công tác là nào?

1.000 

Kiểm tra palang xích điện Samsung Hoist theo định kì hoạt động giúp bạn nhận biết tình trạng sức khỏe của động cơ và các nguy cơ gây hỏng hóc (nếu có) để có biện pháp ngăn chặn và sửa chữa kịp thời.

Việc phát hiện chỗ hỏng hóc từ giai đoạn sớm sẽ có cơ hội sửa chữa, hạn chế tối đa nguy cơ có thể xảy đến cho người vận hành.

Ngoài ra, từ việc kiểm tra palang xích điện định kì có thể tránh các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu cho máy và để người vận hành sẽ được hướng dẫn về hướng thay đổi, điều chỉnh cường độ, cách sử dụng phù hợp để nâng cao tuổi thọ của palang xích điện Samsung Hoist

Còn hàng