Flip book element

Tăng Đơ Thép M26 (25.4mm ~1 inch) – 2 Đầu Ma Ní- DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M26 loại 2 đầu ma ní Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBJJ-014, TBJJ-015, TBJJ-016, THJJ-017
 • Chất liệu: Thép carbon, mạ kẽm
 • Tải trọng: 4.5 tấn
 • Kích thước: 25.4mm ~ 1 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tăng Đơ Thép M26 (25.4mm ~1 inch) – 2 Đầu Móc- DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M26 Loại 2 Đầu Móc Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBHH-014, TBHH-015, TBHH-016, TBHH-017
 • Chất liệu: Thép carbon mạ kẽm
 • Tải trọng: 2.3 Tấn
 • Kích thước: 25.4 mm ~ 1 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tăng Đơ Thép M22 (22.22 ~7/8 inch) – 2 Đầu Móc – DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M22 loại 2 đầu móc Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBHH-012, TBHH-013
 • Chất liệu: Thép carbon, mạ kẽm
 • Tải trọng: 1.8 tấn
 • Kích thước: 22.22 mm ~ 7/8 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tai Cẩu M51 (51mm) – Eye Bolt Daichang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tai cẩu M51 Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: EBIN-011
 • Nguyên liệu: Thép carbon
 • Tải trọng: 5100 kg
 • Kích thước: 51mm
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tai Cẩu M44 (44mm) – Eye Bolt Daichang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả tai cẩu M44 Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: EBIN-010
 • Nguyên liệu: Thép carbon 
 • Tải trọng: 4000 kg
 • Kích thước: 1-3/4 inch (44 mm)
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tăng Đơ Thép M22 (22.22 ~7/8 inch) – 2 Đầu Ma Ní- DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M22 loại 2 đầu ma ní Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBJJ-012, TBJJ-013
 • Chất liệu: Thép carbon, mạ kẽm
 • Tải trọng: 3.3 tấn
 • Kích thước: 22.22mm ~ 7/8 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tăng Đơ Thép M22 (22.22 ~7/8 inch) Loại 2 Đầu Tròn- DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M22 loại 2 đầu tròn Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBEE-012, TBEE-013
 • Chất liệu: Thép carbon, mạ kẽm
 • Tải trọng: 3.3 tấn
 • Kích thước: 22 mm ~ 7/8 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Tăng Đơ Thép M20 (20mm~3/4 inch) – 2 Đầu Ma Ní- DaiChang Hàn Quốc

Liên hệ

Mô tả ngắn tăng đơ thép M20 loại 2 đầu ma ní Daichang – Hàn Quốc

 • Nhà sản xuất: Daichang Marine Tech CO.LTD
 • Xuất xứ: KOREA – Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: TBJJ-008, TBJJ-009, TBJJ-010, TBJJ-011
 • Chất liệu: Thép carbon, mạ kẽm
 • Tải trọng: 2.4 tấn
 • Kích thước: 20 mm ~ 3/4 inch
 • Liên hệ: 0902 505 337
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.