Flip book element

Con Chạy Điện 3 Tấn Hitachi – Nhật Bản – Motorized Trolley ET

Liên hệ

Thông tin con chạy điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Con chạy điện loại ET kèm palang xích điện di chuyển
 • Tải trọng: 3 tấn
 • Tốc độ chạy: 10.5 – 21 mét/phút
 • Tốc độ motor: 0.3 – 0.6 kW
 • Độ rộng dằm: 100 – 150 mm
 • Hotline: 0902 505 337
Đọc tiếp

Palang Xích Điện 3 Tấn – Hitachi – Loại Di Chuyển Model 3FH Và 3ET

Liên hệ

Thông tin palang xích điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện kèm con chạy điện ET – tốc độ cao
 • Tải trọng: 3 tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: phi 7.1 x 2 Line 
 • Điện áp nguồn: 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Trọng lượng: 161 – 175 KG
Đọc tiếp

Palang Điện 3 Tấn Hitachi – Model: 3FH Và 3ST – Dòng Tốc Độ Cao

Liên hệ

Thông tin palang điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện loại kèm con chạy điện tốc độ cao
 • Tải trọng: 3 tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: phi 7.1 x 2 Line 
 • Điện áp nguồn: 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Trọng lượng: 140 – 161 KG
Đọc tiếp

Pa Lăng Xích Điện 3 Tấn – Hitachi – Dòng Tốc Độ Cao Model: 3F(H)

Liên hệ

Thông tin pa lăng xích điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện loại cố định tốc độ cao
 • Tải trọng: 3 tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: phi 7.1 x 2 Line 
 • Điện áp nguồn: 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Trọng lượng: 99-113 KG
Đọc tiếp

Pa Lăng Xích Điện 3 Tấn – Hitachi – Model 3SH Và 3ST Loại Di Chuyển

Liên hệ

Thông tin pa lăng xích điện 3 tấn Hitachi 

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện di chuyển model 3SH và 3ST
 • Tải trọng: 3 Tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: Ø7.1 x 3 Line ( 3 xích )
 • Điện áp nguồn: 1 phase 220-240V 50Hz và 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Tổng trọng lượng: 61 – 72 KG
Đọc tiếp

Palang Xích Điện 3 Tấn – Hitachi – Loại Di Chuyển Model 3SH Và 3ET

Liên hệ

Thông tin palang xích điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện di chuyển
 • Tải trọng: 3 Tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: Ø7.1 x 3 Line ( 3 xích )
 • Điện áp nguồn: 1 phase 220-240V 50Hz và 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Tổng trọng lượng: 61 – 72 KG
Đọc tiếp

Pa Lăng Xích Điện 3 Tấn Cố Định – Model: 3S(H) – Hitachi

Liên hệ

Thông tin pa lăng xích điện 3 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện cố định
 • Tải trọng: 3 Tấn
 • Chiều cao nâng: 3 – 6M
 • Qui cách xích tải: Ø7.1 x 3 Line ( 3 xích )
 • Điện áp nguồn: 1 phase 220-240V 50Hz và 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Tổng trọng lượng: 61 – 72 KG
Đọc tiếp

Pa Lăng Xích Điện 1 Tấn Hitachi – Tốc Độ Nhanh Model 1FH 1ST

Liên hệ

Thông tin pa lăng xích điện 1 tấn Hitachi

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Loại: Palang xích điện di chuyển tốc độ cao
 • Tải trọng: 1 tấn
 • Qui cách xích tải: phi 7.1 x 1 Line 
 • Điện áp nguồn: 3 phase 220/380-415V 50Hz
 • Trọng lượng: 42 – 47 KG
 •  Hotline tư vấn: 0902 505 337
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.